Kleine update over de stand van zaken rond ’t Venrays Broek


Inloopbijeenkomst woensdag 9 november 2022 tussen 17.00 en 20.00 uur, Gemeentehuis Raadhuisstraat 1 te Venray.


Zoals u weet tracht B&W zonder de raad goedkeuring te geven voor het omtoveren van de voormalige stort tot zonnepark.
In eerste instantie 7 ha groot maar door aanwezigheid van dassen burchten werd dit 5,7 ha, nu door besluitvorming perikelen is de wens bijgesteld tot 4,5 ha omdat B&W besluit kan vormen kleiner dan 5 ha.
Nu is er zeer veel onduidelijk, hoe staat de natuur er op dit moment, wat doet de bouw van het park met de chemie in de vuilstort.


Enkele feiten over de natuur:

-Er bevinden zich dassen
-Er bevinden zich meerdere beschermde vogelsoorten
-Er zitten veel insecten en amfibieën
-Er overnachten meerdere reeën
-Rustplaats voor natuur
-Verboden toegang en moeilijk doordringbaar voor de mens

Nu de feiten over de vuilstort:

-Vuilstort van 1967 tot 1982 voor huishoudelijk, industrieel en bouw afval
-Lozing zware chemie door o.a. rank xerox
-Begin jaren ‘80 voorzien van sloot na calamiteit (dode en zieke koeien van boer van Dijk in aangrenzende weilanden)
-Sloot onttrekt geringe waterhoeveelheid uit de oostzijde van vuilstort, west en zuidzijde zijn niet gekoppeld aan sloot die word afgepompt merendeel van terreinvloeistoffen trekt door in diepere grondlagen
-Aanwezige chemische stoffen zijn niet in kaart gebracht
-Vuilstort is bij sluiting in 1982 niet afgedekt met plastic of enig andere vorm van kunststof enkel met een laag zand
-Na 1982 heeft de natuur haar gang kunnen gaan en er is nu sprake van herwonnen natuur
-Rapport grondboringen en analyse dateert uit 2001


Wij willen de gemeente nadrukkelijk wijzen op de verdere teloorgang van de natuur en mogelijke milieuramp in haar omgeving ’t VenraysBroek en dat voor het trachten te halen van doelstellingen voor groene energie, deze kunnen nu al ingevuld worden door bedrijven welke niet op het energienetwerk kunnen worden aangesloten door de overbelasting


De weg naar ons voedsel is zeer klein, opname via grondwater —> gras —> koe —> melk


Kom allen naar de inloopbijeenkomst VenraysBroek waar wij geen spreekrecht krijgen, vergeet niet massaal te komen, vraag ook uw buren en liefst de hele wijk, de gemeente houdt dit liefst zo stil mogelijk


Kom ook, 9 november 2022 tussen 17.00 en 20.00 uur,

Gemeentehuis Raadhuisstraat 1 te Venray

.