Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Zorgen gemeenteraad over milieurisico’s Venrays Broek blijven bestaan

Zorgen gemeenteraad over milieurisico’s Venrays Broek blijven bestaan

  • door

Zorgen over milieurisico’s Venrays Broek blijven bestaan

SP, PvdA en GroenLinks Venray maken zich grote zorgen over de omstandigheden op en rondom de voormalig vuilstort Venrays Broek. In augustus hebben zij hierover wederom gezamenlijk vragen gesteld aan het college. De antwoorden van het college stellen hen niet gerust, integendeel. Daarom roepen zij het college nogmaals op om een gedegen en onafhankelijk onderzoek te doen naar het afval op Venrays Broek.

Er ligt hoogstwaarschijnlijk zwaar vervuild afval op deze voormalige vuilstort

Welk afval er precies op Venrays Broek ligt, blijft onduidelijk. Archiefstukken maken het aannemelijk dat er zwaar vervuild afval is gestort in de jaren ’60 en ’70. Dit afval zou niet alleen aan de oppervlakte liggen, zoals de gemeente aangeeft, maar veel dieper en daarmee ook in het grondwater komen.

Chemisch afval komt vrij als Bodemzorg Limburg een zonnepark aanlegt

Mocht Bodemzorg Limburg daadwerkelijk gaan beginnen met het aanleggen van een zonnepark op deze locatie, dan gaat de huidige balans op dit terrein verstoord worden. De partijen vrezen dat er dan in korte tijd veel zwaar chemisch afval vrij zal komen. Dit zal negatieve effecten hebben op de volksgezondheid, economie en natuur. Het gebied tussen Venrays Broek en de Maas zal dan getroffen worden (het grondwater uit dit gebied komt uiteindelijk uit bij de Maas). Dat heeft effect op inwoners, ondernemers die afhankelijk zijn van grond en/of grondwater en de natuur.

Oproep voor een onafhankelijk onderzoek naar de vervuiling op Venrays Broek

SP, PvdA en GroenLinks willen een ramp voor de volksgezondheid, economie én de natuur voorkomen. Dat kan alleen als er duidelijkheid komt over wat er precies ligt in Venrays Broek. Telkens opnieuw wordt herhaald dat het niet precies bekend is wat er allemaal legaal en illegaal is gestort en in de bodem zit. Het onderzoek naar oppervlaktewater, grondwater en dikte van de bodemlaag stoten telkens op gebrek aan kennis omtrent de aanwezige (giftige) stoffen in de vuilstort.

De raad heeft nog onvoldoende informatie

Steeds opnieuw tonen archiefstukken en onderzoeken aan dat de vuilstort op Venrays Broek een gevaar kan vormen voor gezondheid en milieu. De antwoorden die tot nu toe door de gemeente zijn gegeven, zijn onvoldoende om een objectief oordeel te vormen. Daarbij beschikken de partijen over tegenstrijdige informatie. Zo kan de gemeenteraad geen goede inschatting maken over de mogelijke gevaren die kleven aan de aanleg van zonnepanelen op de voormalige vuilstort Venrays Broek.

Twijfels aan het functioneren van Bodemzorg Limburg

SP, PvdA en GroenLinks hebben vraagtekens bij het huismeesterschap van Bodemzorg Limburg. De pomp die het vervuilde percolaatwater hoort af te voeren, heeft jarenlang niet gewerkt. Er zijn twijfels of deze momenteel wel correct werkt. Percolaat is vervuild water dat vanaf de voormalig vuilstort na een regenbui wegstroomt in de percolaatsloot rondom Venrays Broek. Dit water moet afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Noot voor de redactie

De oproep en meer vragen zijn ingediend als raadsvragen. Het college van burgemeester en wethouders verwacht uiterlijk 22 november 2023 deze vragen te beantwoorden.

De vragen zijn hier te vinden: https://venray.raadsinformatie.nl/modules/4/Vragen/892444 De in augustus gestelde vragen en de antwoorden hierop zijn hier te vinden: https://venray.raadsinformatie.nl/modules/4/Vragen/870406