Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Brief Peel en Maas

Brief Peel en Maas

  • door

Welkom op onze website

Brief Peel en Maas en wethouder
In de Peel en Maas stond dat de gemeenteraad buitenspel staat in het voorgenomen zonnepark Venrays Broek. Volgens wethouder Erik van Daal staat in de Beleidsregel KODE Venray dat het zonnepark op het Venraysbroek een uitzondering is.
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de wethouder en het college de KODE benadrukt en aangrijpt om de gemeenteraad buitenspel te zetten. Wel een mooie truc van het college omdat het park eerst 5,9 hectare werd en er in dat geval dus wel met de raad zou moeten worden gesproken.
De KODE is gebaseerd op vier pijlers, vertaald naar vier doelen. Het eerste doel is het zuinig en zorgvuldig gebruik maken van ruimte en waar mogelijk uitgaan van dubbel gebruik van de ruimte door bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te leggen. Doel twee is samen met de inwoners een deugdelijke omgevingsdialoog voeren gedurende de planperiode en daarna. Doel drie is werken aan projecten die de kwaliteit van de omgeving verbeteren. Doel vier: Zorg ervoor dat de economische voordelen in de gemeente blijven.
Omwonenden tonen met zienswijzen aan dat college en Bodemzorg Limburg niet voldoet aan de vier doelen van de KODE.
Daarnaast staat in de intentieovereenkomst tussen gemeente en Bodemzorg (15 juni 2018) dat ‘Bodemzorg voor eigen rekening en risico de haalbaarheid en uitvoerbaarheid onderzoekt van realisatie van zonnepark Venraysbroek. Rekening houdend met een onderbouwde, zo groot mogelijke instemming van omwonenden en belanghebbenden; Burgers, bedrijven en organisaties moeten financieel kunnen participeren.’
Goed dat eindelijk iets gedaan wordt met de KODE. Wij gaan er dan ook vanuit dat de zienswijze van de omwonenden gefundeerd door het college ter discussie wordt gesteld.
De uitspraak van de wethouder dat een zonnepark op het Broek geen negatieve uitwerking heeft op de natuur is zorgwekkend. De wethouder moet het natuurwaardenonderzoek eens goed lezen en vooral kijken naar onze zienswijze over de natuur. Het kan toch niet zo zijn dat het college in een oude reflex schiet door op juridische bases door te drukken en te stellen dat de omwonenden dan maar naar de rechter moeten als ze wat willen?
Wij vinden het huidige natuurgebied veel mooier dan een kale vlakte van vijf hectare zonnepanelen. Op zes plekken liggen dassenburchten en er leven diverse zeldzame vogels. Er is een grote diversiteit aan andere dieren. De meeste houden er niet van onder zonnepanelen te wonen en verdwijnen als het zonnepark er komt. Gelukkig krijgen we er een paar boomkikkers, sprinkhanen en libellen voor terug op de Spurkt. Trouwens wist u dat we op de Paardenkop heidekikkers hebben en op de Veluwe wolven? Laten we eerlijk zijn, daar hebbend de dieren, amfibieën, vogels en insecten die nu hun huis op de stort hebben niets aan.
Wij laten de champagnefles dicht totdat het definitief is dat dit onzinnige en onnodige zonnepark er nooit komt. Een keer koffiedrinken met de wethouder en het college is een beter idee. We willen ze dan ook graag daartoe uitnodigen. Wij zijn klaar voor een afspraak.
Rob Langohr, Jan Droesen (Heide), Jan Hoedemakers, Manfred Snijders (Merselo)
Wed, 20 July

1 reactie op “Brief Peel en Maas”

Reacties zijn gesloten.